Створення юридичної особи в Україні

СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У ХАРКОВІ ТА В УКРАЇНІ ВЦІЛОМУ 

Для повноцінного функціонування юридичної особи її потрібно створити згідно з нормами законодавства. Чи легко це зробити? Щоб відповісти на дане питання, зазначимо наступне. Як не банально звучить, але головне – початок.  Звісно, до початкової  стадії можна віднести  розробку плану, стратегії, розрахунки витрат і доходів і т.д.  Зазначимо, що юридична особа вважається створеною з моменту державної реєстрації.  До реєстрації необхідно підготувати деякі документи. Найважливіше відповідально поставитись до складення установчих документів. До яких належать засновницький договір, статут. Візьмемо за приклад статут, оскільки це найбільш поширений установчий документ. Звичайно, є універсальні вимоги до змісту статуту.  Зокрема, у ньому повинні бути зазначені найменування, адреса, органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства і виходу з нього. Крім того, залежно від організаційно-правової форми до статуту включаються інші додаткові пункти (н.п. розмір статутного капіталу, категорії, кількість і номінальну вартість акцій). Насамперед, важливо чітко прописати у статуті сферу діяльності юридичної особи, порядок формування майна, джерела надходження коштів. Для складення установчого документа не зайвим буде звернутися до професійного юриста. Він зможе порадити, які пункти можна включати до статуту, а які краще не треба. Також кваліфікований юрист допоможе правильно його оформити.

Наступна стадія створення юридичної особи включає її державну реєстрацію. Зазначимо, що її проводить державний реєстратор Державної реєстраційної служби. У законодавстві прописано, які документи необхідні для подачі державному реєстратору. Вперше реєструючи юридичну особу її засновники можуть припустити певних помилок. Що ж можна зробити для їх уникнення? Законодавство вимагає, щоб документи були належним чином оформлені і містили правдиві відомості (ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»). Зазначимо, що державному реєстратору необхідно подати заповнену реєстраційну картку, рішення засновників про створення про створення юридичної особи, 2 примірники установчих документів. Реєстраційний збір на сьогоднішній день платити не потрібно. Важливо, щоб дані зазначені в реєстраційній картці співпадали з даними у статуті. Реєстраційна картка повинна бути заповнена машинодруком або від руки друкованими літерами. Установчий документ повинен бути пронумерований, прошнурований,засвідчений підписом. У разі відправлення документів поштою, підписи повинні бути нотаріально засвідчені. Додатково  зазначимо, що в разі реєстрації фермерського господарства, необхідно подати документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою. У разі невідповідності оформлення документів вимогам законодавства, державний реєстратор залишить їх без розгляду або відмовить у їх реєстрації.

Юридична особа реєструються за її місцезнаходженням, тобто адреси органу, який виступає від її імені. Інакше державний реєстратор залишить документи без розгляду. Роль місцезнаходження юридичної особи важлива також і для взяття її на облік в податковій інспекції, органах пенсійного фонду, органах соціального страхування. Адже для держави важливо, щоб ви як суб’єкт підприємницької діяльності сплачували в бюджет держави податки та збори.

Зазначимо, деякі категорії юридичних осіб мають свої особливості і порядок їх створення може бути прописаний в іншому законі. Наприклад, особливості створення банків прописано в ЗУ «Про банки і банківську діяльність». У ньому вказано, що банки створюються лише у формі ПАТ або кооперативних банків. Крім того, засновник або уповноважена ним особа зобов’язана подати статут в НБУ для його погодження. Протягом року з дня держаної реєстрації засновникам необхідно подати документи в НБУ для отримання ліцензії.

У разі, коли у державного реєстратора немає «претензій» до оформлених документів, він протягом 3 робочих зобов’язаний зареєструвати юридичну особу і видати витяг.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день скасована обов’язковість наявності печаток.  На мою думку, дане запровадження не являється однозначно «плюсом». Вважається, що договір скріплений печаткою апріорі вважається укладеним. Даний Закон скасовує норму в ст..207 ЦК, а саме тепер правочин, який вчиняє юридична особа, не потребує скріплення печаткою.  Відсутність обов’язковості печаток може розв’язати руки недобросовісним  контрагентам або навіть шахраям. Сторона, яка порушила умови договору може стверджувати, що вона не підписувала договір, заперечувати факт підпису на актах, накладних.  Виникає питання, яка ж може бути альтернатива? Як альтернатива, може застосовуватись подвійний підпис. Підписання документа двома особами зменшує ризик підроблення документів. Проте законодавчого врегулювання використання подвійного підпису у нашій державі немає. Можливо, компаніям можна буде запровадити форми, в якій будуть встановлені зразки підписів осіб, уповноважених підписувати документи. Все ж таки, продовження використання печаток є більш доцільним. Скріплення печаткою документів є, поки що, найбільш ефективним механізмом засвідчення факту вчинення правочину.

Як було зазначено вище, можна припустити певних помилок при першій реєстрації юридичної особи. І для їх виправлення знову витрачається час, кошти, нерви. Можна помітити, що однією з головних проблем є  складення установчих документів, проблеми порушення відповідності даних. Тому в таких випадках доцільно звернутись за кваліфікованою допомогою і порадою. Юристи нашої компанії нададуть допомогу у складенні установчих документів, представленні інтересів у державного реєстратора, вирішенні спору у разі неправомірної відмови у проведенні реєстрації юридичної особи.

Анастасія Лозко (Law Partners)